Cập nhật về token trên Blast Off:
Chọn phương án claim token của bạn ngay bây giờ!
Robot Image
Supra

Xây dựng siêu ứng dụng phi tập trung với sức mạnh của kiến trúc tích hợp theo chiều dọc

Vertical Integration Banner

Bạn có tích hợp theo chiều dọc không?

Hầu hết các ứng dụng phi tập trung hiện nay chạy qua nhiều mạng để thực hiện các chức năng cơ bản. Từ hợp đồng thông minh trên một nền tảng, đến một nền tảng khác cho oracles, và một nền tảng khác cho cross-chain comms, làm cho các ứng dụng phi tập trung trở nên không hiệu quả và phức tạp.

Thay vào đó, với các dịch vụ tích hợp sẵn và có sẵn ngay trên một chuỗi, nó được gọi là tích hợp theo chiều dọc. Và nó sẽ luôn cung cấp hiệu suất tốt hơn, bảo mật chia sẻ và lợi ích về hiệu quả chi phí — rất quan trọng để mở khóa các ứng dụng siêu thế hệ tiếp theo.

Dịch vụ cốt lõi tích hợp theo chiều dọc của Supra

Nền tảng MultiVM

Nền tảng hợp đồng thông minh cho tất cả các máy ảo (VMs)

Oracles gốc

Dữ liệu và nguồn cấp giá trong mỗi khối

VRF gốc

Ngẫu nhiên có thể xác minh trong mỗi khối

Tự động hóa

Logic giao dịch tiên tiến

Giao tiếp chuỗi chéo

Giao dịch và truyền tin chuỗi chéo gốc

Quyền riêng tưĐiều khoản sử sụngSử dụng dữ liệu và cookie trang webTiết lộ lỗiChính sách bảo mật thông tin sinh trắc học

©2024 Supra | Entropy Foundation (Thụy sĩ: CHE.383.364.961). Đã đăng ký Bản quyền